Skip Navigation LinksPočetak > Dokumenti
Dokumenti
Dokumenti dostupni za preuzimanje:
ODLUKA O UVJETIMA PRIKLJUČENJA NA SUSTAV OPSKRBE PITKOM VODOMpreuzmi
ODLUKA O OSNIVANJU OPĆINSKOG SAVJETA MLADIHpreuzmi
ODLUKA O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJApreuzmi
Projekt ukupnog razvoja - Strategija razvojapreuzmi
Projekt ukupnog razvoja - Mjere razvojapreuzmi
Projekt ukupnog razvoja - Analiza situacijepreuzmi
Odluka o grobnoj naknadi - objavapreuzmi
Poslovnik Općinskog vijeća 2009 - objavapreuzmi
Statut Općine Sv. Petar u Šumipreuzmi
PPUO OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI- 2012.preuzmi
ODLUKA O DONOŠENJU CILJANIH IZMJENA PPUO SV. PETAR U ŠUMIpreuzmi
PPUO SV. PETAR U ŠUMI - NOVOpreuzmi
IZBORI 2013. PRAVOVALJANE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆApreuzmi
IZBORI 2013. PRAVOVALJANA KANDIDATURA ZA IZBOR NAČELNIKA OPĆINEpreuzmi
RJEŠENJE- BIRAČKO MJESTOpreuzmi
REZULTATI ZA IZBOR NAČELNIKApreuzmi
REZULTATI ZA IZBOR OPĆINSKOG VIJEĆApreuzmi
OBAVIJEST O OBJAVI JAVNOG NATJEČAJA- IPARD MJERA 301preuzmi
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE- LOKALNI IZBORI 2013.preuzmi
NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA- RUJAN 2013.preuzmi
NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA 2013. GODINApreuzmi
ZAPISNIK IPARD 18.09.2013.preuzmi
POPIS SKLOPLJENIH UGOVORA U 2013.preuzmi
FOTODOKUMENTACIJA- S KLOBASICOM U EU 2013.preuzmi
JAVNA NABAVA- POPIS GOSPODARSKIH SUBKEKATA S KOJIMA OPĆINA NEĆE SKLAPATI UGOVORE O JABNOJ NABAVIpreuzmi
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTApreuzmi
OBJAVA OBAVJESTI- IPARD PROGRAMpreuzmi
DOKUMENTI NATJEČAJA ZA STIPENDIJE 2014.preuzmi
INICIJATIVA ZA ODREĐIVANJE POTICAJNE CIJENE VODE U ISTRIpreuzmi
STUDENTSKE STIPENDIJE 2014-2015. NATJEČAJ I KORISNICIpreuzmi
Rješenje o određivanju biračkog mjesta- 28. 12. 2014.preuzmi
APZ- obavijest o prodaji državnoga poljoprivrednog zemljištapreuzmi
PRIJAVNICA ZA IZOBRAZBU ZA RUKOVANJE PESTICIDIMApreuzmi
PLAN NABAVE ZA 2015. GODINUpreuzmi
NATJEČAJ- STUDENTSKE STIPENDIJE 2015.preuzmi
NATJEČAJ ZA STUDENTSKE STIPENDIJE- PRIJAVNICA, IZJAVApreuzmi
S KLOBASICOM U EU 2016.-poziv za izlagače preuzmi
S KLOBASICOM U EU- PRIJAVNICA 2016.preuzmi
Odluka o uspostavi sustava odbačenog otpadapreuzmi
Obrazac-prijava otpadapreuzmi
OTVORENO PRVENSTVO RH U IZRADI ISTARSKE KOBASICE-PRAVILApreuzmi
PRIJAVNICA ZA NATJECANJE- ISTARSKA KOBASICA preuzmi
PREDSJEDNICA RH- POKROVITELJSTVO " S KLOBASICOM U EU"preuzmi
PLAN NABAVE ZA 2016.GODINUpreuzmi
JAVNI NATJEČAJ UDRUGEpreuzmi
JAVNA NABAVA- GOSPODARSKI SUBJEKTIpreuzmi
PETROVA 2016- NAJAM PROSTORApreuzmi
NATJEČAJ STUDENTSKE STIPENDIJE 2016.preuzmi
JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINApreuzmi
NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA 28.11. 2016.preuzmi


Dokumenti proračuna dostupni za preuzimanje:
PLAN PRORAČUNA ZA 2010.g.preuzmi
PROGRAM ODRZAVANJA I IZGRADNJE ZA 2010.g.preuzmi
PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2010.g.preuzmi
PROGRAM SPORT ZA 2010.g.preuzmi
PROGRAMI JAVNIH POTREBA ZA 2012. GODINUpreuzmi
PLAN NABAVE ZA 2012. GODINUpreuzmi
OBRAZAC ZA PRIJAVU-UDRUGApreuzmi
OBRAZAC-KOMUNALNA INFRASTRUKTURApreuzmi
PROGRAMI JAVNIH POTREBA ZA 2013. GODINUpreuzmi
PLAN NABAVE ZA 2013.preuzmi
Odluka o izvršenju proračuna općine za 2016.preuzmi
Plan proračuna za 2016.preuzmi
Izmjene proračuna općine za 2015.preuzmi
Važne vijesti
 
Strateški projekti
Publikacije
Vremenska prognoza
Oglasi


TV program