Dokumentacija

PLAN PRORAČUNA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2021.g i PROJEKCIJE ZA RAZDOBLJE 2022.-2023.g


Općinsko vijeće Općine Sveti Petar u Šumi je na temelju Zakona o proračunu i Statutu Općine Sveti Petar u Šumi donijelo Plan Proračuna Općine Sveti Petar u Šumi za 2020.g. i Projekcije za razdoblje 2022.-2023.g. Plan proračuna se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.