Dokumentacija

Dokumenti - gospodarenje otpadom


Gospodarenje otpadom obuhvaća mjere za sprečavanje nastanka i smanjivanje količina otpada te mjere za sprječavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, a kao djelatnost obuhvaća sakupljanje, prijevoz, oporabu i zbrinjavanje te druge vrste obrade otpada uz nadzor istog. Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada na području Općine Sv. Petar u Šumi vrši trgovačko društvo “Usluga” d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin, Šime Kurelića 22, Pazin, sukladno Odluci o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi SN_05_2018.pdf Općinsko vijeće Općine Sveti Petar u Šumi donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi SN_05_2018.pdf Uspostavom novog sustava gospodarenja otpadom Trgovačko društvo Usluga d.o.o. Pazin kao pružatelj javne usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi donijelo je i novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada koji možete pogledati ovdje Cjenik_javne_usluge_prikupljanja_miješanog_komunalnog_otpada.pdf