Dokumentacija

Divlje odlagalište otpada


Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Sveti Petar u Šumi je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad (divlje odlagalište) potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu: Općina Sveti Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi ili na e-mail: procelnik@svpetarusumi.hr

Dokumenti Datum
Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada.docx 6. studeni 2018