Dokumentacija

IZBORI ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA


Vlada Republike Hrvatske je za dan  5. svibnja 2019. godine raspisala izbore za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pazina donijelo je Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Grada Pazina na kojem će glasovati birači s prebivalištem i u Općini Sveti Petar u Šumi. 

Dokumenti Datum
Rješenje o određivanju biračkog mjesta.pdf 19. travanj 2019