Dokumentacija

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i bioizgradivog komunalnog otpada na području Općine Sv. Petar u Šumi i Nacrt Odluke o mjerama za spriječavanje nepropisnog odbacivanja otpada


Općina Sv. Petar u Šumi objavljuje početak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za spriječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. Savjetovanje traje od 28. prosinca 2017. do 15. siječnja 2018. godine. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. siječnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke putem pošte ili osobno na adresu Općina Sv. Petar u Šumi, Jedinstveni upravni odjel, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi ili putem emaila – procelnik@svpetarusumi.hr – uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za spriječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada te Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću možete preuzeti u nastavku. Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za spriječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada koji je objavljen na internet stranicama Općine Sv. Petar u Šumi, predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.______________________________________________________________________________Općina Sv. Petar u Šumi  objavljuje početak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sv. Petar u Šumi. Savjetovanje traje od 28. prosinca 2017. do 15. siječnja 2018. godine. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. siječnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području  Općine Sv. Petar u Šumi, putem pošte ili osobno na adresu Općina Sv. Petar u Šumi, Jedinstveni upravni odjel, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi ili putem emaila – procelnik@svpetarusumi.hr – uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području  Općine Sv. Petar u Šumi  te Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću možete preuzeti u nastavku. Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sv. Petar u Šumi koji je objavljen na internet stranicama Općine Sv. Petar u Šumi, predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.