Dokumenti

PRIJAVNI OBRAZAC- PRORAČUN 2019.

Dokumenti Datum
Prijavni obrazac- Proračun 2019..docx 3. listopad 2018

POZIV- PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019.

Pozivaju se mještani općine Sv. Petar u Šumi da se ove godine uključe u donošenje odluka o raspodjeli sredstava iz općinskog proračuna za 2019. godinu u provedbi malih komunalnih akcija ili projekata na području sela i zaseoka općine Sv. Petar u Šumi.

Dokumenti Datum
Prijavni obrazac- Proračun 2019..docx 3. listopad 2018

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Sv. Petar u Šumi u 2018. godini

Proračun Općine Sv. Petar u Šumi za 2018.g. i projekcija za 2019.-2020.g.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.GODINU

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i bioizgradivog komunalnog otpada na području Općine Sv. Petar u Šumi i Nacrt Odluke o mjerama za spriječavanje nepropisnog odbacivanja otpada