NATJEČAJI

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Sv. Petar u Šumi u 2018. godini

Natječaj za prodaju nekretnina od 28.11.2016

Dokumenti Datum
Javni natječaj-prodaja nekretnina-studeni 2016.pdf 30. studeni 2016

Javni natječaj za prodaju nekretnina od 14.10.2016

Ovdje možete preuzeti dokumente i tekst natječaja za prodaju nekretnina.

Dokumenti Datum
Javni natječaj-prodaja nekretnina.pdf 22. studeni 2016

Natječaj za studentske stipendije

Dokumenti Datum