SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave za postupak "Izgradnja i uređenje sportskog centra Sveti Petar u Šumi.

Općina Sveti Petar objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za: Nacrt prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu