Odluke općinskog vijeća

III. Izmjene i dopune PPUO Sveti Petar u Šumi

IZBORI ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA

Dokumenti Datum
Rješenje o određivanju biračkog mjesta.pdf 19. travanj 2019

IZBORI ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT