Dokumenti

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U POSLOVNOJ ZONI "ŠKRIPELJ"


PRORAČUN OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021.-2022.

U ovogodišnjoj rubrici Proračun predstavljamo Vam „Proračun u malom“ Općine Sv. Petar u Šumi za 2020. godinu u kojemu je  prikazan sažet i pojednostavljen prikaz Proračuna općine Sv. Petar u Šumi za tekuću godinu. Proračun Općine je najvažniji financijski dokument na kome se zasniva poslovanje i život naše Općine, prihvaćen je na sjednici Općinskog vijeća koja je održana 23. prosinca 2019. godine.  

U njemu su prikazani  programi, projekti i aktivnosti na koje se planiraju utrošiti sredstva Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi tijekom 2020. godine. Kako bi Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijim, sve aktivnosti u radu Općine možete pratiti na našoj službenoj stranici općine.


U prilogu:

Proračun Općine za 2020. i projekcijom za 2021. i 2022. godinu, Odluka o izvršenju Proračuna Općine za 2020. godinu i  „Proračun u malom za 2020.“

PRORAČUN OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2020.g. I PROJEKCIJA ZA 2021-2022 g.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Sv. Petar u Šumi

Temeljem čl. 96. Zakona o prostornom uređenju, objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar u Šumi

III. Izmjene i dopune PPUO Sveti Petar u Šumi

U tijeku je izrada III. Izmjena i dopuna PPUO Sveti Petar u Šumi koja se provodi temeljem Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv. Petar u Šumi (“Službene novine Grada Pazina” broj 17/18.).  O prijedlogu navedemog plana provest će se javna rasprava a obavijest o istoj objaviti će se u dnevnom tisku "Glas Istre" te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Izmjenama i dopunama plana prethodi donošenje “Prometne studije”.

Općina Sveti Petar objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za: Nacrt prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje

OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje. Savjetovanje traje od 3. srpnja 2019. do 2. kolovoza 2019. godine. Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti na ovoj stranici. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 2. kolovoza 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje, putem pošte ili osobno na adresu: Općina Sveti Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi ili slanjem maila na adresu procelnik@svpetarusumi.hr - uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na ovoj stranici. Nacrt prijedloga Odluke o o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje  možete preuzeti u nastavku. Nacrt prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje koji je objavljen na internet stranicama Općine Sveti Petar u Šumi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.