Dokumenti

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Sv. Petar u Šumi

Temeljem čl. 96. Zakona o prostornom uređenju, objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar u Šumi

III. Izmjene i dopune PPUO Sveti Petar u Šumi

U tijeku je izrada III. Izmjena i dopuna PPUO Sveti Petar u Šumi koja se provodi temeljem Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv. Petar u Šumi (“Službene novine Grada Pazina” broj 17/18.).  O prijedlogu navedemog plana provest će se javna rasprava a obavijest o istoj objaviti će se u dnevnom tisku "Glas Istre" te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Izmjenama i dopunama plana prethodi donošenje “Prometne studije”.

Općina Sveti Petar objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za: Nacrt prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje

OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje. Savjetovanje traje od 3. srpnja 2019. do 2. kolovoza 2019. godine. Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti na ovoj stranici. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 2. kolovoza 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje, putem pošte ili osobno na adresu: Općina Sveti Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi ili slanjem maila na adresu procelnik@svpetarusumi.hr - uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na ovoj stranici. Nacrt prijedloga Odluke o o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje  možete preuzeti u nastavku. Nacrt prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje koji je objavljen na internet stranicama Općine Sveti Petar u Šumi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

IZBORI ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA

Vlada Republike Hrvatske je za dan  5. svibnja 2019. godine raspisala izbore za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pazina donijelo je Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Grada Pazina na kojem će glasovati birači s prebivalištem i u Općini Sveti Petar u Šumi. 

Dokumenti Datum
Rješenje o određivanju biračkog mjesta.pdf 19. travanj 2019

IZBORI ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT

Predsjednica Republike Hrvatske je 25. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 26. svibnja 2019.godine.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA KOJE PROVODE AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO U 2019.GODINI

Općina Sveti Petar u Šumi poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Sveti Petar u Šumi u 2019. godini. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/manifestacija je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 8. svibnja 2019. godine.