Dokumenti

IZBORI ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA

Vlada Republike Hrvatske je za dan  5. svibnja 2019. godine raspisala izbore za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pazina donijelo je Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Grada Pazina na kojem će glasovati birači s prebivalištem i u Općini Sveti Petar u Šumi. 

Dokumenti Datum
Rješenje o određivanju biračkog mjesta.pdf 19. travanj 2019

IZBORI ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT

Predsjednica Republike Hrvatske je 25. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 26. svibnja 2019.godine.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA KOJE PROVODE AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO U 2019.GODINI

Općina Sveti Petar u Šumi poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Sveti Petar u Šumi u 2019. godini. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/manifestacija je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 8. svibnja 2019. godine.

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za podrške organizacija civilnog društva koje se bave aktivnostima od interesa za opće dobro za 2019.g

SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA

Grad Pazin je, kao osnivač Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Zakladi „Hrvatska za djecu“ iskazao je interes za osiguranjem prehrane djece u Osnovnoj i Područnim školama Vladimira Nazora Pazin. Projektom će se financirati podmirivanje troškova školske marende u iznosu od 5,50 kuna dnevno u drugom polugodištu.Pozivaju se roditelji djece koja pohađaju navedene osnovne škole, čiji prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (u razdoblju od 01. siječnja 2018. godine do zaključno 31. prosinca 2018.) ne prelazi iznos od 2.000,00 kn, da se odazovu na ovaj poziv te da traženu dokumentaciju dostave u TAJNIŠTVO OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA odnosno u TAJNIŠTVO PODRUČNE ŠKOLE SV. PETAR U ŠUMI najkasnije do 08. veljače 2019. godine.Sufinanciranje će se osigurati za djecu u potrebi u slučaju kada su ispunjeni najmanje sljedeći uvjeti:dijete je polaznik jednog od 8 (osam) razreda osnovne škole;prihod obitelji u kojoj živi dijete ne iznosi više od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna i nula lipa) po članu zajedničkog kućanstva, sukladno Zakladinom Pravilniku o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora, odnosno za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.;obitelj u kojoj živi dijete nije prethodno ostvarila potporu od Zaklade za fizičke osobe u svrhu pokrića troškova školske prehrane za prijavljeno dijete za šk. god. 2018./2019.Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz prethodne točke je sljedeća:1.potvrda o pohađanju pojedine osnovne škole, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe (ravnatelj osnovne škole), koja uključuje sve osnovne osobne podatke o djetetu (vidjeti Obrazac 1 na dnu)2.potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. (godišnja potvrda za 2018. )3.izjava koju potpisuje roditelj/skrbnik, prema predlošku koji je dostavila Zaklada (vidjeti Obrazac 2 na dnu)Dodatno, ako su roditelji sami financirali školsku prehranu u prethodnim mjesecima/danima drugog polugodišta, trebaju dostaviti i dokaz o tome (uplatnice i sl. za siječanj – veljača 2019.)

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu. Savjetovanje traje od 21. siječnja 2019. do 29. siječnja 2019. godine. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 29. siječnja 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, putem pošte ili osobno na adresu Općina Sv. Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi ili putem emaila – procelnik@svpetarusumi.hr – uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i Obrazac, možete preuzeti u nastavku. Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu koji je objavljen na internet stranicama Općine Sv. Petar u Šumi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.