Dokumenti

POZIV- PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019.

Sv. Petar u Šumi je jedinstveno naselje te nema formiranih mjesnih odbora,  naš je prijedlog da na predloženom obrascu dostavite Vaše prijedloge do roka propisanog ovim pozivom. Želja nam je da kroz vaše prijedloge, a u skladu s dostupnim sredstvima u proračunu općine zajedno doprinosimo boljoj kvaliteti života u našoj maloj općini.

Naš projekt je koncipiran na način da se Vašim neposrednim uključivanjem sukladno postojećoj regulativi prikupi što više kvalitetnih prijedloga te u okviru proračunskih mogućnosti općine Sv. Petar u Šumi udovolji željama mještana da izravno odlučuju o većem iznosu financiranja komunalnih akcija i projekata iz proračuna.

Molimo građane da svoje prijedloge dostave putem obrasca- Proračun 2019. u Jedinstveni upravni odjel općine Sv. Petar u Šumi ili na meil: mario.bratulic@gmail.com; procelnik@svpetarusumi.hr; financije@sv.petarusumi.hr  do najkasnije 22.listopada 2018. godine u 15.00 sati.

 

Načelnik općine

Dr.sc. Mario Bratulić

Dokumenti Datum
Prijavni obrazac- Proračun 2019..docx 3. listopad 2018

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Sv. Petar u Šumi u 2018. godini

Općina Sveti Petar u Šumi poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Sveti Petar u Šumi za 2018. godinu. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/manifestacija je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 23. ožujka 2018. godine.

Proračun Općine Sv. Petar u Šumi za 2018.g. i projekcija za 2019.-2020.g.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.GODINU

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i bioizgradivog komunalnog otpada na području Općine Sv. Petar u Šumi i Nacrt Odluke o mjerama za spriječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

Općina Sv. Petar u Šumi objavljuje početak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za spriječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. Savjetovanje traje od 28. prosinca 2017. do 15. siječnja 2018. godine. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. siječnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke putem pošte ili osobno na adresu Općina Sv. Petar u Šumi, Jedinstveni upravni odjel, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi ili putem emaila – procelnik@svpetarusumi.hr – uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za spriječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada te Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću možete preuzeti u nastavku. Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za spriječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada koji je objavljen na internet stranicama Općine Sv. Petar u Šumi, predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.______________________________________________________________________________Općina Sv. Petar u Šumi  objavljuje početak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sv. Petar u Šumi. Savjetovanje traje od 28. prosinca 2017. do 15. siječnja 2018. godine. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. siječnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području  Općine Sv. Petar u Šumi, putem pošte ili osobno na adresu Općina Sv. Petar u Šumi, Jedinstveni upravni odjel, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi ili putem emaila – procelnik@svpetarusumi.hr – uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području  Općine Sv. Petar u Šumi  te Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću možete preuzeti u nastavku. Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sv. Petar u Šumi koji je objavljen na internet stranicama Općine Sv. Petar u Šumi, predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Boška"