PROGRAMI I PROJEKTI

PROMETNI ELABORAT


Dokumenti Datum

SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA

Grad Pazin je, kao osnivač Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Zakladi „Hrvatska za djecu“ iskazao je interes za osiguranjem prehrane djece u Osnovnoj i Područnim školama Vladimira Nazora Pazin. Projektom će se financirati podmirivanje troškova školske marende u iznosu od 5,50 kuna dnevno u drugom polugodištu.Pozivaju se roditelji djece koja pohađaju navedene osnovne škole, čiji prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (u razdoblju od 01. siječnja 2018. godine do zaključno 31. prosinca 2018.) ne prelazi iznos od 2.000,00 kn, da se odazovu na ovaj poziv te da traženu dokumentaciju dostave u TAJNIŠTVO OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA odnosno u TAJNIŠTVO PODRUČNE ŠKOLE SV. PETAR U ŠUMI najkasnije do 08. veljače 2019. godine.Sufinanciranje će se osigurati za djecu u potrebi u slučaju kada su ispunjeni najmanje sljedeći uvjeti:dijete je polaznik jednog od 8 (osam) razreda osnovne škole;prihod obitelji u kojoj živi dijete ne iznosi više od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna i nula lipa) po članu zajedničkog kućanstva, sukladno Zakladinom Pravilniku o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora, odnosno za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.;obitelj u kojoj živi dijete nije prethodno ostvarila potporu od Zaklade za fizičke osobe u svrhu pokrića troškova školske prehrane za prijavljeno dijete za šk. god. 2018./2019.Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz prethodne točke je sljedeća:1.potvrda o pohađanju pojedine osnovne škole, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe (ravnatelj osnovne škole), koja uključuje sve osnovne osobne podatke o djetetu (vidjeti Obrazac 1 na dnu)2.potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. (godišnja potvrda za 2018. )3.izjava koju potpisuje roditelj/skrbnik, prema predlošku koji je dostavila Zaklada (vidjeti Obrazac 2 na dnu)Dodatno, ako su roditelji sami financirali školsku prehranu u prethodnim mjesecima/danima drugog polugodišta, trebaju dostaviti i dokaz o tome (uplatnice i sl. za siječanj – veljača 2019.)

PROGRAM JAVNIH POTREBA OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI

Dokumenti Datum
IZMJENE PROGRAMI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2020. G..pdf 29. prosinac 2020
IZMJENE PROGRAMI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. G..pdf 29. prosinac 2020
IZMJENE PROGRAMI JAVNIH POTREBA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2020..pdf 29. prosinac 2020
PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU.pdf 17. kolovoz 2020
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU..pdf 17. kolovoz 2020
PROGRAMI JAVNIH POTREBA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2020. GODINU.pdf 17. kolovoz 2020
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU.pdf 17. kolovoz 2020
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU.pdf 17. kolovoz 2020
Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Sv. Petar u Šumi za 2019. godinu.pdf 14. siječanj 2020
Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Sv. Petar u Šumi za 2019. godinu.pdf 14. siječanj 2020
Izmjene Programa javnih potreba Općine Sv. Petar u Šumi za 2019. godinu.pdf 14. siječanj 2020
Ostvarenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Sv. Petar u Šumi u 2018.g.pdf 5. srpanj 2019
Ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Sv. Petar u Šumi u 2018.g.pdf 5. srpanj 2019
Program javnih potreba Općine Sv. Petar u Šumi za 2019.g..pdf 18. siječanj 2019
Izmjene Programa javnih potreba Općine Sv. Petar u Šumi za 2018.g..pdf 18. siječanj 2019

Program javnih potreba Općine Sv. Petar u šumi za 2017.g.