PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Dokumenti-pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15.) daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Zahtjev se može podnijeti:  1.    pisano poštom na adresu: Općina Sv. Petar u Šumi, Službenik za informiranje, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi ili neposredno putem pisarnice na istoj adresi  2.    telefonom na broj: 052 / 686 444; faksom na broj: 052 / 686 445  3.    na zapisnik kod Službenika za informiranje Klaudio Zgrablić  4.    putem elektroničke komunikacije: procelnik©svpetarusumi.hr   Zakon se može preuzeti/link: https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama