GOSPODARENJE OTPADOM

POSTAVLJENO "Mobilno reciklažno dvorište"

Od 15.03.2021. do 19.03.2021. godine na prostoru "Stara farma" na raspolaganju je "mobilno reciklažno dvorište te se u njemu mogu odložiti slijedeće vrste otpada:  

Ø  papir i karton,

Ø  ambalaža od plastike, metala i stakla,

Ø  ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,

Ø  ostala plastika, staklo i metali,

Ø  tekstil,

Ø  baterije i akumulatori,

Ø  lijekovi,

Ø  boje, tinta, ljepila, smole,

Ø  otpadna ulja (i jestiva i motorna),

Ø  otpadne gume,

Ø  glomazni otpad,

Ø  EE otpad,

     Ø  fluorescentne i štedne žarulje


Radno vrijemePONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK    – od 12:00 do 15:00 sati

UTORAK I ČETVRTAK – od 15:00 do 18:00 sati

Divlje odlagalište otpada

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Sveti Petar u Šumi je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad (divlje odlagalište) potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu: Općina Sveti Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi ili na e-mail: procelnik@svpetarusumi.hr

Dokumenti Datum
Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada.docx 6. studeni 2018

Dokumenti - gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom obuhvaća mjere za sprečavanje nastanka i smanjivanje količina otpada te mjere za sprječavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, a kao djelatnost obuhvaća sakupljanje, prijevoz, oporabu i zbrinjavanje te druge vrste obrade otpada uz nadzor istog. Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada na području Općine Sv. Petar u Šumi vrši trgovačko društvo “Usluga” d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin, Šime Kurelića 22, Pazin, sukladno Odluci o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi SN_05_2018.pdf Općinsko vijeće Općine Sveti Petar u Šumi donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi SN_05_2018.pdf Uspostavom novog sustava gospodarenja otpadom Trgovačko društvo Usluga d.o.o. Pazin kao pružatelj javne usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi donijelo je i novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada koji možete pogledati ovdje Cjenik_javne_usluge_prikupljanja_miješanog_komunalnog_otpada.pdf

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i bioizgradivog komunalnog otpada na području Općine Sv. Petar u Šumi i Nacrt Odluke o mjerama za spriječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

Općina Sv. Petar u Šumi objavljuje početak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za spriječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. Savjetovanje traje od 28. prosinca 2017. do 15. siječnja 2018. godine. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. siječnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke putem pošte ili osobno na adresu Općina Sv. Petar u Šumi, Jedinstveni upravni odjel, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi ili putem emaila – procelnik@svpetarusumi.hr – uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za spriječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada te Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću možete preuzeti u nastavku. Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za spriječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada koji je objavljen na internet stranicama Općine Sv. Petar u Šumi, predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.______________________________________________________________________________Općina Sv. Petar u Šumi  objavljuje početak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sv. Petar u Šumi. Savjetovanje traje od 28. prosinca 2017. do 15. siječnja 2018. godine. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. siječnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području  Općine Sv. Petar u Šumi, putem pošte ili osobno na adresu Općina Sv. Petar u Šumi, Jedinstveni upravni odjel, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi ili putem emaila – procelnik@svpetarusumi.hr – uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području  Općine Sv. Petar u Šumi  te Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću možete preuzeti u nastavku. Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sv. Petar u Šumi koji je objavljen na internet stranicama Općine Sv. Petar u Šumi, predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.