Odluke načelnika

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA UNUTAR GPN SVETI PETAR U ŠUMI

Danas, 16. ožujka 2021. godine, Općina Sv. Petar u Šumi objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Petar u Šumi. Prodaji se prikupljanjem pisanih ponuda izlaže građevinsko zemljišta pretežito stambene namjene. Rok za podnošenje pisanih prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja.