Odluke općinskog vijeća

I. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi

Temeljem članka 87. stavka 2. i 3. Zakona o lokalnim izborima( "Narodne novine" br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), konstituirajuća sjednica predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave saziva se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora. Kako su konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi objavljeni 31. svibnja 2021.g., konstituirajuća sijedica Općinskog vijeća sazvana je za 16. lipnja 2021.godine. 

PROGRAMI JAVNIH POTREBA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2021.g.

Ovi Programi utvrđuju sadržaje, oblike i način zadovoljavanja javnih potreba u području predškolskog obrazovanja i naobrazbe; školstva i obrazovanja, kulturi i socijalno zdravstvenih potreba te gradnje i održavanja komunalne infrastrukture.

PLAN PRORAČUNA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2021.g i PROJEKCIJE ZA RAZDOBLJE 2022.-2023.g

Općinsko vijeće Općine Sveti Petar u Šumi je na temelju Zakona o proračunu i Statutu Općine Sveti Petar u Šumi donijelo Plan Proračuna Općine Sveti Petar u Šumi za 2020.g. i Projekcije za razdoblje 2022.-2023.g. Plan proračuna se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. 

PRORAČUN OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2020.g. I PROJEKCIJA ZA 2021-2022 g.

III. Izmjene i dopune PPUO Sveti Petar u Šumi

U tijeku je izrada III. Izmjena i dopuna PPUO Sveti Petar u Šumi koja se provodi temeljem Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv. Petar u Šumi (“Službene novine Grada Pazina” broj 17/18.).  O prijedlogu navedemog plana provest će se javna rasprava a obavijest o istoj objaviti će se u dnevnom tisku "Glas Istre" te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Izmjenama i dopunama plana prethodi donošenje “Prometne studije”.

IZBORI ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA

Vlada Republike Hrvatske je za dan  5. svibnja 2019. godine raspisala izbore za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pazina donijelo je Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Grada Pazina na kojem će glasovati birači s prebivalištem i u Općini Sveti Petar u Šumi. 

Dokumenti Datum
Rješenje o određivanju biračkog mjesta.pdf 19. travanj 2019