Odluke općinskog vijeća

PRORAČUN OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2020.g. I PROJEKCIJA ZA 2021-2022 g.

III. Izmjene i dopune PPUO Sveti Petar u Šumi

U tijeku je izrada III. Izmjena i dopuna PPUO Sveti Petar u Šumi koja se provodi temeljem Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv. Petar u Šumi (“Službene novine Grada Pazina” broj 17/18.).  O prijedlogu navedemog plana provest će se javna rasprava a obavijest o istoj objaviti će se u dnevnom tisku "Glas Istre" te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Izmjenama i dopunama plana prethodi donošenje “Prometne studije”.

IZBORI ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA

Vlada Republike Hrvatske je za dan  5. svibnja 2019. godine raspisala izbore za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pazina donijelo je Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Grada Pazina na kojem će glasovati birači s prebivalištem i u Općini Sveti Petar u Šumi. 

Dokumenti Datum
Rješenje o određivanju biračkog mjesta.pdf 19. travanj 2019

IZBORI ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT

Predsjednica Republike Hrvatske je 25. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 26. svibnja 2019.godine.