Odluke načelnika

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "SUNČANA ELEKTRANA ŠKRIPELJ"

U postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja dijela Poslovne zone "Škripelj", a za potrebe izgradnje i uređenja sunčane elektrane, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, provest će se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu UPU-a "Sunčana elektrana Škripelj.

Razlozi, ciljevi, potrebne radnje zbog čega se provodi ovaj postupak kao i osbe i javno pravna tijela koja učestvuju u postupku utvrđeno je Odluci koja je dana u privitku.


Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka


Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za podrške organizacija civilnog društva koje se bave aktivnostima od interesa za opće dobro za 2019.g

Odluka o financiranju Udruga u 2017. g.

Dokumenti Datum
Odluke o dodjeli sredstava udrugama u 2017..pdf 22. lipanj 2017