Vijest

lip, 24, 2008

Supetarsko infrastrukturno ljeto

Supetarsko infrastrukturno ljeto

Nakon dovršetka svih radova na cesti od Svetog Petra u Šumi do Tinjana i završnog obračuna svih troškova, supetarski načelnik Mario Bratulić upoznao je vijećnike na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća s konačnim rezultatima ovog velikog projekta.

Cijela je cesta duljine 6,8 kilometara koštala 10,3 milijuna kuna, a općinski udio u »financijskoj konstrukciji« iznosi, prema sporazumu s Hrvatskim cestama, Županijskom upravom za ceste te Općinom Tinjan, 15 posto, odnosno 1,52 milijuna kuna. Trećina te obveze već je podmirena, a preostali milijun podmirit će se tijekom ove proračunske godine. U sklopu ovog projekta Sveti Petar u Šumi dobio je i potpuno moderniziranu cestu od Purisa do Placa, s nogostupom, javnom rasvjetom i rekonstrukcijom dijela vodovoda koji prolazi istom trasom, te asfaltirani i osvijetljeni prilaz groblju.
Bratulić je vijećnike izvijestio i o ostalim tekućim komunalnim projektima na području općine. Dovršena je rekonstrukcija vodovodne i električne mreže između sela Kočevari i Jopi, u što su HEP, Istarski vodovod i Općina zajedno uložili oko 250.000 kuna, a u tijeku je proširenje javne rasvjete između sela Turčinovići i Banovci, gdje će se postaviti 35 novih rasvjetnih tijela.
Nakon što je dobivena suglasnost Hrvatskih željeznica i nabavljeni potrebni dijelovi, početkom srpnja rekonstruirat će se most odnosno cestovni nadvožnjak nad željezničkom prugom prema selu Glavica, što će koštati 60.000 kuna. U proceduri je natječaj za izvođača radova za sanaciju supetarske kalvarije, a izrada projekta uređenja trga odužila se jer se zbog obavljene sanacije ceste mora napraviti ponovno geodetsko snimanje kao podloga za idejno rješenje.

Dokumenti Datum