Vijest

ožu, 17, 2021

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE

Općina Sv. Petar u Šumi objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Petar u Šumi. Prodaji se prikupljanjem pisanih ponuda izlaže građevinsko zemljišta pretežito stambene namjene. Rok za podnošenje pisanih prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja.