Oglasna Ploča

J A V N I   P O Z I V
za utvrđivanje interesa za kupnju stanova koji će biti izgrađeni po Programu društveno poticane stanogradnje u Općini Sv. Petar u Šumi