Skip Navigation Links
Stihovi učenika

Srića mi z driva na ruku pala

Srića mi z driva na ruku pala
Kai mačka se je na noge dočekala.
Supetarski list duba kai železo trdega
Na ruku mi se spuštia.
Srića stara miljar lijet
Čekala je strpljivo.
Da se spušti na ruku,
A ne u blato zgušljivo.
 
Srića mi z driva na ruku pala
I lipi svitli dan mi pokazala.

Edi Gljušćić, 6. razred
(nagrađeni rad na natječaju Poj riči materinske, Primošten 2007.)


Besida

Naši stari su znali reć
Da nike beside znaju upeć.
Da pravo rečen to nisan kapila
Aš san vero mića bila.
Ma san se tega domislila niki dan
Pak san se zapensala
Aš san i sama takovu
Besidu provala.
 
San čula beside dvi
Pa san parala
Da okoli mene sve gori.
 
I zato pazite ča ćete kemu reć
Aš besida more ka oganj upeć!

Santina Pamić, 6. razred

Važne vijesti
 
Strateški projekti
Publikacije
Vremenska prognoza
Oglasi


TV program