Skip Navigation Links

Šimun Bratulić - (1550- 1611), rođen u najstarijem supetarskom selu Glavici. Studij filozofije i teologije završio u Rimu. Bio je General pavlinskog reda, od 1591 stolovao u Lepoglavi. Isticao se obnovom pavlinskih samostana, prosvjećivao je narod i organizirao školstvo. Volio je miran život, ali i ratnički poklič, te se je isticao u borbama sa Turcima, trgnuvši mač hrabro je jurio protiv neprijatelja moleći istovremeno krunicu Gospi. Kralj ga je 1598. imenovao srijemskim biskupom, a 1603. god. zagrebačkim. Proširio je sjemenište i omogućio Isusovcima da osnuju gimnaziju 1607. koja je bila preteča zagrebačkog sveučilišta.

Josip Bratulić (1818. - 1894.), svećenik i kulturni radnik. Školovao se u Zagrebu za vrijeme ilirskog pokreta, te je prijateljevao sa dr. Antom Starčevićem. Objavio je u Vrazovom “kolu” nekoliko hrvatskih narodnih pjesama. Kao župnik u Vrhu osnovao je stipendiju za pomoć školskoj djeci.

Liberat Sloković - narodnjak i supetarski župnik, dugogodišnji predsjednik Hrvatske čitaonice. U Sv. Petru je bio župnik od 1893. do 1940. godine.

Dr. Josip Turčinović - (Sv. Petar, 1933. – Zagreb 1990.) svećenik, teolog, nakladnik. Teologiju i slavistiku studirao u Zagrebu. Bio je profesor u Pazinu i Zagrebu. Pročelnik katedre ekumenske teologije u Zagrebu. Osnivač i pročelnik katedre za teološku kulturu laika pri KBF 1968. Suosnivač i glavni tajnik teološkog društva Kršćanska sadašnjost 1977. Urednik i inicijator časopisa Svesci, Kana, Ansa, Služba riječi. Zamislio i uređivao sve biblioteke KS. Režirao nekoliko dokumentarnih filmova: Katolička crkva u Hrvata 1971. i Zdravo djevice 1971. Njegova najznačajnija knjiga je Katolička crkva u južnoslavenskih zemalja 1973.

Važne vijesti
 
Strateški projekti
Publikacije
Vremenska prognoza
Oglasi


TV program