Skip Navigation LinksPočetak > Novosti > Novosti detaljno
Novosti detaljno

IZBORI ZA EU PARLAMENT

4.4.2013 20:16:04 -  

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

ISTARSKE ŽUPANIJE

 

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske ("Narodne novine",broj 92/10 i 23/13), Županijsko izborno povjerenstvo ISTARSKE ŽUPANIJE donosi

 

R J E Š E N J E

O ODREÐIVANJU BIRACKOG MJESTA

NA PODRUCJU OPCINE SVETI PETAR U ŠUMI


Na području OPCINE SVETI PETAR U ŠUMI određuje se biračko mjesto:

 

1. Biračko mjesto broj:

 

1. SVETI PETAR U ŠUMI

ZGRADA ČITAONICE, SVETI PETAR U ŠUMI 6

 

na kojemu će glasovati birači s prebivalištem:

SVETI PETAR U ŠUMI: BANOVCI, BEZJAKI, DAJCICI, DOLCANI, DOLINCI, DRAGOVANCI,

GLAVICA, GLJUŠCICI, GRCETI, GRGANI, JOPI, JUKINI, JURIŠICI, KOCEVARI, KRANJCI,

KRISTANI, MACUKINI, PAMICI, PICKINI, SLAVCICI, SV.PETAR U ŠUMI, TOMAŽINI,

TURCINOVICI, VIDETI

 

KLASA: EP 2013

URBROJ: 85/2013

PAZIN, 03.04.2013.

 

PREDSJEDNIK

IZTOK KRBEC, v.r.


<<< Natrag
Važne vijesti
 
Strateški projekti
Publikacije
Vremenska prognoza
Oglasi


TV program