Skip Navigation LinksPočetak > Novosti > Novosti detaljno
Novosti detaljno

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZA 2013. GODINU

24.9.2013 15:01:02 -  

Općina Sv. Petar u Šumi raspisuje N A T J E Č A J  za dodjelu stipendija učenicima i studentima u 2013/2014. godini. 


Za školsku 2013/2014. godinu Općina Sv. Petar u Šumi raspisuje natječaj za dodjelu  studenske i/ili učeničke stipendije za nastavak školovanja u  višim školama ili  učilištima odnosno srednjim školama.

Stipendije se odobravaju za period trajanja obrazovnog programa dotične srednje odnosno više škole ili učilišta, a studentima i za vrijeme apsolventskog staža u trajanju od šest (6) mjeseci.

Prijave na Natječaj s ispravama i dokumentacijom ovoga Natječaja donose se ili dostavljaju se:

 

                a) učenici    - najkasnije do 21. listopada 2013. godine,

                b) studenti - najkasnije do 21. listopada 2013. godine.

 

Napomena: Zakašnjele i nepotpune Prijave neće se uzeti u razmatranje. Dodatne obavijesti u svezi provedbe ovoga Natječaja mogu se dobiti u upravi Općine Sv. Petar u Šumi ili na telefon 686-444, a pravo na ostvarivanje stipendije ima kućanstvo koje nema financijskih obveza prema Općini.

 

Kompletan tekst natječaja objavljen je na web stranici u  rubrici DOKUMENTI.

 

KLASA: 602-01/13-01/02

URBROJ: 2163/03-02-02-13-1

Sv. Petar u Šumi, 20.  rujna 2013.    

 

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI

                       Načelnik

     Dr. sc. Mario Bratulić

<<< Natrag
Važne vijesti
 
Strateški projekti
Publikacije
Vremenska prognoza
Oglasi


TV program