Skip Navigation LinksPočetak > Novosti > Novosti detaljno
Novosti detaljno

REFERENDUM- GLASAČKO MJESTO

24.11.2013 19:42:47 -  

Na temelju članka 17a i 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 33/96., 92/01., 44/06. - Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. - Ustav Republike Hrvatske - pročišćeni tekst), Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI donosi  RJEŠENJE O ODREĐIVANJU GLASAČKOG MJESTA:

Na području OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI određuje se sljedeće glasačko mjesto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. glasačko mjesto broj

1.

 

 

SVETI PETAR U ŠUMI

ZGRADA ČITAONICE, SVETI PETAR U ŠUMI BB

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

 

 

 

 

SVETI PETAR U ŠUMI: BANOVCI, BEZJAKI, DAJČIĆI, DOLČANI, DOLINCI, DRAGOVANCI,
GLAVICA, GLJUŠĆIĆI, GRČETI, GRGANI, JOPI, JUKINI, JURIŠIĆI, KOČEVARI, KRANJCI,
KRISTANI, MACUKINI, PAMIĆI, PICKINI, SLAVČIĆI, SV.PETAR U ŠUMI, TOMAŽINI,
TURČINOVIĆI, VIDETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 014-02/13-01/01

URBROJ: 2163/03-04-02-13-15

SVETI PETAR U ŠUMI, 20.11.2013.

 

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

 

 

 ANDREA ZGRABLIĆ


<<< Natrag
Važne vijesti
 
Strateški projekti
Publikacije
Vremenska prognoza
Oglasi


TV program