Skip Navigation LinksPočetak > Novosti > Novosti detaljno
Novosti detaljno

PREDAVANJE- FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA

5.12.2013 5:08:23 - E.Š.  

Drage supetarke i supetarci, pozivam Vas na predavanje na temu "Mogućnosti EU financiranja razvojnih projekata u ruralnom prostoru u razdoblju 2014.-2020." koje će se odrćati u ponedjeljak 09. prosinca 2013. s početkom u 19.00 sati u dvorani Hrvatske čitaonice.


Predavači: dr.sc. Mladen Rajko  i dipl. oecc. Loreta Zlatar


Općina Sv. Petar u Šumi

Načelnik:
dr.sc. Mario Bratulić


O PREDAVAČIMA:

Mladen Rajko – poslovni savjetnik. Završio je ekonomski fakultet u Rijeci, gdje je i magistrirao, a s temom ”Oblikovanje institucionalnih mehanizama u funkciji razvoja Središnje Istre” doktorirao je na Odjelu za ekonomiju Sveučilišta u Puli. Završio je više stručnih seminara i edukacija iz područja EU projektiranja, a 2010. godine završava edukaciju InWenta (Leibzig – Stuttgart) vezano uz mogućnosti korištenja EU fondova u Jugoistočnoj Europi. Od 2012. godine održava nastavu na Odjelu za ekonomiju Sveučilišta u Zadru na kolegijima Poslovno komuniciranje, Poduzetništvo, Ekonomija i Nacionalna ekonomija Hrvatske. Kao pripravnik zaposlio se u ugostiteljskom poduzeću Riviera d.d. Poreč (današnji Valamar), a nakon odrađenog pripravničkog staža radi u austrijskog tvrtci KG-Media kao voditelj projekta izrade media planova za velike turistiške tvrtke. Od 2008.-2009 radi za englesku tvrtku Jupiter Adria kao Developement manager na izgradnji golf igrališta Markocija (Umag), a od 2009.-2013. godine obnašao je dužnost Načelnika u Općini Tinjan te aktivno sudjelovao u realizaciji raznih EU projekata (IPARD mjera 301, IPARD mjera 302, Europe for Citizens i dr.).

Loreta Zlatar   -   poslovni savjetnik. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, smjer Ekonomika poduzetništva. Ima 23 godine radnog iskustva u poduzetništvu, od toga preko 10 godina u sektoru turizma. Kontinuirano se educira iz područja europskih fondova, trenutno strukturnih i kohezijskog fonda za razdoblje 2014.-2020.godine. Obrazovala se kroz nekoliko desetina edukacija (seminara, radionica, prezentacija) pri Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (SDURF), pri Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), pri Istarskoj razvojnoj agenciji (IDA), i ostalim institucijama.
Predsjednica je Odbora za međunarodnu suradnju i fondove EU pri Obrtničkoj komori Istarske županije. Jedna je od glavnih organizatorica prve konferencije o EU fondovima za obrtnike i poduzetnike u Istarskoj županiji. Svojim radom doprinijela je izradi Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Sjeverna Istra“, izradi Mape razvoja Grada Umaga, izradi Studije, Marketinške strategije i Akcijskog plana razvoja turizma Grada Buzeta. U području EU fondova i projekata iskustvo je stekla kroz pripremu i implementaciju IPA projekata te kroz pripremu projektnih prijedloga za strukturne fondove Europske unije. Poduzetničkim iskustvom u sinergiji sa znanjem o mogućnostima koje različiti EU programi financiranja pružaju, savjetovati će Vas kako realizirati Vašu projektnu ideju.


<<< Natrag
Važne vijesti
 
Strateški projekti
Publikacije
Vremenska prognoza
Oglasi


TV program