Skip Navigation LinksPočetak > Novosti > Novosti detaljno
Novosti detaljno

JAVNO NADMETANJE-UŠTEDA EL. ENERGIJE

14.6.2015 13:17:25 -  

Prošli tjedan je na temelju članka 78. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) i članka 3. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ broj 10/12.)  Općina Sv. Petar u Šumi objavila DOKUMENTACIJU ZA JAVNO NADMETANJE ZA PRUŽANJE ENERGETSKE USLUGE U UŠTEDI ELEKTRIČNE ENERGIJE U JAVNOJ RASVJETI Općine Sveti Petar u Šumi u Narodnim novinama.  

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-MV-01/15

Procijenjena vrijednost nabave:  885.240,00 kn (bez PDV‐a). Procijenjenu vrijednost nabave predstavlja i obuhvaća iznos svih isplata po Ugovoru o energetskom učinku, koji se sklapa temeljem provođenja postupka javne nabave.


Naziv/predmet nabave je: Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Sveti Petar u Šumi. Općina će zamjenom postojećih rješenja primjenjivanih u javnoj rasvjeti smanjiti potrošnju električne energije.

Cilj nabave je implementacija optimalnog tehničko ‐ tehnološko ‐ ekonomskog rješenja kojim bi se postigli učinci znatne uštede električne energije, indirektno smanjenje emisije CO2, poboljšali svjetlotehnički parametri i uvjeti sigurnosti prometa te smanjili potencijalni rizici ekološkog onečišćenja zbog korištenja ekološki neprihvatljivih rasvjetnih tijela (npr. natrijevih i/ili živinih žarulja na izboj u plinu) kao i sprječavanje svjetlosnog onečišćenja, a bez zaduživanja Naručitelja ili potrebe za neposrednim osiguravanjem dodatnih sredstava za investiciju od strane Naručitelja.

Za detalje oko javnog nadmetanja možete se obratiti u Općinu Sv. Petar u Šumi.

Načelnik Općine

dr.sc. Mario Bratulić


<<< Natrag
Važne vijesti
 
Strateški projekti
Publikacije
Vremenska prognoza
Oglasi


TV program