Dokumentacija

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA KOJE PROVODE AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO U 2019.GODINI


Općina Sveti Petar u Šumi poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Sveti Petar u Šumi u 2019. godini. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/manifestacija je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 8. svibnja 2019. godine.