Dokumentacija

ODLUKU o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi


Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) stupio je na snagu 31.srpnja 2021.godine te je u njegovim prijelaznim i završnim odredbama određeno kako je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svom području sukladno navedenom Zakonu.

 

Sukladno članku 66. stavak 4. Zakona o gospodarenju otpadom u postupku donošenju Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada jedinica lokalne samouprave dužna je provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju najmanje od 30 dana.

 

Novim odredbama Zakona o gospodarenju otpadom preciznije su propisane odredbe o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada (što čini javnu uslugu, tko su korisnici javne usluge, obračun cijene javne usluge, obveze davatelja i korisnika javne usluge te jedinica lokalne samouprave).

Ovim Nacrtom prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi ugrađene su sve obvezne odredbe iz članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom, a koje se odnose na kriterije obračuna količine miješanog komunalnog otpada, standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, najmanju učestalost odvoza otpada, obračunska razdoblja, područje pružanja javne usluge, iznos i izračun cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je obračunata, odredbe o načinu podnošenja prigovora, odredbe o načinu pojedinačnog korištenja javne usluge, odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika, odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge, odredbe o ugovornoj kazni, te opći uvjeti ugovora s korisnicima.


    U skladu s Zakonom  o pravu na pristup informacijama, Općina Sveti Petar u Šumi započela je s provedbom savjetovanja s zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 2. rujna 2022. godine do 3. listopada 2022. godine.

Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti: procelnik©svpetarusumi.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje kojeg možete preuzeti u nastavku.

Mišljenja, primjedbe i prijedloge moguće je dostaviti i putem pošte ili osobno na adresu: Općina Sveti Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6.