Dokumentacija

JAVNI NATJEČAJ-FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PRORAČUNA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI U 2023. GODINI


Općina Sv. Petar u Šumi objavljuje Natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro  te  poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2023. godinu.