Dokumentacija

Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave za postupak "Izgradnja i uređenje sportskog centra Sveti Petar u Šumi.


Sukladno članku 198. stavku 3. ZJN 2016 i čl. 9.st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, objavljeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave "Izgradnja i uređenje sportskog centra Sveti Petar u Šumi, javnom objavom na internetskim stranicama EOJN RH. Savjetovanje je otvoreno do 19. srpnja 2021.g.