Dokumentacija

JAVNI NATJEČAJ-Financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sveti Petar u Šumi u 2020. godini


Općina Sveti Petar u Šumi poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Sveti  Petar u Šumi za 2020. godinu.