Dokumentacija

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Sv. Petar u Šumi u 2018. godini


Općina Sveti Petar u Šumi poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Sveti Petar u Šumi za 2018. godinu. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/manifestacija je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 23. ožujka 2018. godine.