Dokumentacija

PRORAČUN OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2021. I PROJEKCIJA ZA 2022.-2023.


Na sjednici Općinskog vijeća Općine Sv. Petar u Šumi održanoj 21. prosinca 2020. donesen je Proračun Općine za 2021. godinu sa svim pratećim dokumentima.