Dokumentacija

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SUNČANE ELEKTRANE K.D.IDEA. PLUS


Na temelju članka 86., stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)  donosi  se Odluka o izradi UPU sunčane elektrane K.D.IDEA. PLUS, radi detaljne razrade prostorno–programskog rješenja za izgradnju sunčane elektrane unutar dijela građevinskog područja gospodarsko/proizvodne zone "Škripelj".