Dokumenti

NAJAM KUĆE KOBASICA I SPORTSKOG CENTRA

U prilogu se nalazi Cjenik najma Kuće kobasica i sportskog centra. Iskazane cijene odnose se na ustupanje prostora po danu ili po satu. Navedene cijene izražene su bez PDV, jer Društvo Petrus park d.o.o. prema članku 90. Zakona o PDV-u nije u sustavu PDV. Za više informacija obratiti se na brojeve: 052/686 444 ili 099/2125111

Dokumenti Datum
Cjenik_final_2023..pdf 3. prosinac 2023

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Općine Sveti Petar u Šumi

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja IV. Izmjena i dopuna PPU Općine Sv. Petar u Šumi na okoliš

IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI

Dokumenti Datum
ODLUKA o izradi IV. ID PPUO Sveti Petar u Šumi.pdf 26. listopad 2023

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SUNČANE ELEKTRANE K.D.IDEA. PLUS