Dokumenti

ODLUKE NAČELNIKA- ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

JAVNI NATJEČAJ-FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PRORAČUNA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI U 2023. GODINI

Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023.g.

PRORAČUN OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2023. GODINU

PRORAČUN OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024.-2025.