PRORAČUN

PRORAČUN OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2021. I PROJEKCIJA ZA 2022.-2023.

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Sv. Petar u Šumi održanoj 21. prosinca 2020. donesen je Proračun Općine za 2021. godinu sa svim pratećim dokumentima.

PRORAČUN OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021.-2022.

PRORAČUN Općine Sv. Petar u Šumi za 2019.g. i Projekcija za 2020-2021.g.

POZIV- PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019.

Pozivaju se mještani općine Sv. Petar u Šumi da se ove godine uključe u donošenje odluka o raspodjeli sredstava iz općinskog proračuna za 2019. godinu u provedbi malih komunalnih akcija ili projekata na području sela i zaseoka općine Sv. Petar u Šumi.

Dokumenti Datum
Prijavni obrazac- Proračun 2019..docx 3. listopad 2018

Proračun Općine Sv. Petar u Šumi za 2018.g. i projekcija za 2019.-2020.g.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.GODINU