SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023.g.

ODLUKU o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi

Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave za postupak "Izgradnja i uređenje sportskog centra Sveti Petar u Šumi.

Općina Sveti Petar objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za: Nacrt prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu