JAVNA NABAVA

OBJAVLJENA je javna nabava za projekt "Izgradnja i uređenje sportskog centra Sveti Petar u Šumi I. Faza"

Nabava obuhvaća izvedbu svih građevinskih i drugih radova potrebnih za izgradnju nacionalnog centra pljočkanja, uređenje malonogometnog igrališta s postavom umjetne trave, izgradnju/uređenja vanjskog fitnes parka, skate parka i dječjeg parka te izvedbu termo fasade na postojećoj zgradi svlačionica, a sve sa izgradnjom potrebne infrastrukture (parkirni prostori, rasvjeta, odvodnja i dr.).


Natječaj je otvoren od 23.07.-16.08. 2021.g. te se Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) možete pogledati na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


Napomena: Za pregledavanje  dokumentacije koja se objavljuje u Elektronički oglasnik javne nabave, potrebna je registracija.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Plan nabave

Plan nabave Općine Sveti Petar u Šumi Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju u analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) (dalje: Pravilnik)  propisuje se sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta. Pravilnik je stupio na snagu 1.1.2018. godine.

Člankom 3. Pravilnika Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja proračuna ili financijskog plana. Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine. Sve izmjene ili dopune plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave.

Člankom 4. Pravilnika  regulirano je da je Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje EOJN)  u roku od osam dana od donošenja ili promjene.

Sukladno navedenom, Plan nabave objavljuje se u EOJN  u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav, a pretragu je moguće izvršiti upisivanjem naziva naručitelja ( OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI), odabirom odgovarajuće  godine Plana, te “Kreirati izvješće” .

PLAN NABAVE

Dokumenti Datum
I. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU.pdf 22. lipanj 2017
PLAN NABAVE ZA 2016. god.pdf 22. lipanj 2017
Plan nabave za 2015. godinu 3. siječanj 2015