PRORAČUN

PRORAČUN OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2021. I PROJEKCIJA ZA 2022.-2023.


PRORAČUN OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021.-2022.

U ovogodišnjoj rubrici Proračun predstavljamo Vam „Proračun u malom“ Općine Sv. Petar u Šumi za 2020. godinu u kojemu je  prikazan sažet i pojednostavljen prikaz Proračuna općine Sv. Petar u Šumi za tekuću godinu. Proračun Općine je najvažniji financijski dokument na kome se zasniva poslovanje i život naše Općine, prihvaćen je na sjednici Općinskog vijeća koja je održana 23. prosinca 2019. godine.  

U njemu su prikazani  programi, projekti i aktivnosti na koje se planiraju utrošiti sredstva Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi tijekom 2020. godine. Kako bi Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijim, sve aktivnosti u radu Općine možete pratiti na našoj službenoj stranici općine.


U prilogu:

Proračun Općine za 2020. i projekcijom za 2021. i 2022. godinu, Odluka o izvršenju Proračuna Općine za 2020. godinu i  „Proračun u malom za 2020.“

PRORAČUN Općine Sv. Petar u Šumi za 2019.g. i Projekcija za 2020-2021.g.

Temeljem Zakona o proračunu (“Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine obvezno donijeti proračun za narednu godinu te projekcije za slijedeće dvije godine.Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu.Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršava JUO općine, radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata za slijedeće trogodišnje razdoblje obveza je primijeniti zakonom propisanu metodologiju vezano za sadržaj proračuna, programsko planiranje, proračunske klasifikacije i drugo.

POZIV- PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019.

Sv. Petar u Šumi je jedinstveno naselje te nema formiranih mjesnih odbora,  naš je prijedlog da na predloženom obrascu dostavite Vaše prijedloge do roka propisanog ovim pozivom. Želja nam je da kroz vaše prijedloge, a u skladu s dostupnim sredstvima u proračunu općine zajedno doprinosimo boljoj kvaliteti života u našoj maloj općini.

Naš projekt je koncipiran na način da se Vašim neposrednim uključivanjem sukladno postojećoj regulativi prikupi što više kvalitetnih prijedloga te u okviru proračunskih mogućnosti općine Sv. Petar u Šumi udovolji željama mještana da izravno odlučuju o većem iznosu financiranja komunalnih akcija i projekata iz proračuna.

Molimo građane da svoje prijedloge dostave putem obrasca- Proračun 2019. u Jedinstveni upravni odjel općine Sv. Petar u Šumi ili na meil: mario.bratulic@gmail.com; procelnik@svpetarusumi.hr; financije@sv.petarusumi.hr  do najkasnije 22.listopada 2018. godine u 15.00 sati.

 

Načelnik općine

Dr.sc. Mario Bratulić

Dokumenti Datum
Prijavni obrazac- Proračun 2019..docx 3. listopad 2018

Proračun Općine Sv. Petar u Šumi za 2018.g. i projekcija za 2019.-2020.g.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.GODINU