PRORAČUN

PRORAČUN Općine Sv. Petar u Šumi za 2019.g. i Projekcija za 2020-2021.g.

Temeljem Zakona o proračunu (“Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine obvezno donijeti proračun za narednu godinu te projekcije za slijedeće dvije godine.Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu.Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršava JUO općine, radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata za slijedeće trogodišnje razdoblje obveza je primijeniti zakonom propisanu metodologiju vezano za sadržaj proračuna, programsko planiranje, proračunske klasifikacije i drugo.

POZIV- PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019.

Sv. Petar u Šumi je jedinstveno naselje te nema formiranih mjesnih odbora,  naš je prijedlog da na predloženom obrascu dostavite Vaše prijedloge do roka propisanog ovim pozivom. Želja nam je da kroz vaše prijedloge, a u skladu s dostupnim sredstvima u proračunu općine zajedno doprinosimo boljoj kvaliteti života u našoj maloj općini.

Naš projekt je koncipiran na način da se Vašim neposrednim uključivanjem sukladno postojećoj regulativi prikupi što više kvalitetnih prijedloga te u okviru proračunskih mogućnosti općine Sv. Petar u Šumi udovolji željama mještana da izravno odlučuju o većem iznosu financiranja komunalnih akcija i projekata iz proračuna.

Molimo građane da svoje prijedloge dostave putem obrasca- Proračun 2019. u Jedinstveni upravni odjel općine Sv. Petar u Šumi ili na meil: mario.bratulic@gmail.com; procelnik@svpetarusumi.hr; financije@sv.petarusumi.hr  do najkasnije 22.listopada 2018. godine u 15.00 sati.

 

Načelnik općine

Dr.sc. Mario Bratulić

Dokumenti Datum
Prijavni obrazac- Proračun 2019..docx 3. listopad 2018

Proračun Općine Sv. Petar u Šumi za 2018.g. i projekcija za 2019.-2020.g.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.GODINU

Financijski izvještaji općine Sv. Petar u Šumi

PRORAČUN OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2017. g.

Temeljem Zakona o proračunu (“Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine obvezno donijeti proračun za narednu godinu te projekcije za slijedeće dvije godine. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu te Programi javnih potreba. Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršava JUO, radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata za slijedeće trogodišnje razdoblje obveza je primijeniti zakonom propisanu metodologiju vezano za sadržaj proračuna, programsko planiranje, proračunske klasifikacije i drugo