NATJEČAJI

Natječaj za studentske stipendije

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima u školskoj  2015/2016. godini.

 

Za školsku 2015/2016. godinu Općina Sv. Petar u Šumi raspisuje natječaj za dodjelu  studenske stipendije za nastavak školovanja u  višim školama ili  učilištima.

Stipendije se odobravaju za period trajanja obrazovnog programa dotične više škole ili učilišta, a studentima i za vrijeme apsolventskog staža u trajanju od šest (6) mjeseci.

Tekst natječaja sa popratnom dokumentacijom objavljen je u rubriciDOKUMENTI.

Natječaj je otvoren do 23. listopada 2015.

 

Općina Sv. Petar u Šumi

Ured načelnika

 

Dokumenti Datum