NATJEČAJI

Javni natječaj za prodaju nekretnina od 14.10.2016

Dana 14. listopada objavljen je NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Petar u Šumi. U rubrici DOKUMENTI možete dobiti podatke o nekretninama koje su izložene za prodaju, 

Rok za dostavu ponuda je deset (10) dana od dana objave obavijesti o javnom Natječaju u dnevnom listu "Glasa Istre" i objave Natječaja na Oglasnim pločama Općine Sv. Petar u Šumi, odnosno do 24.10.2016.g. do 15.00 sati. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati. 

Za sve informacije i obavijesti vezane uz ovaj Natječaj kao i dogovor oko razgledavanja nekretnina svi zainteresirani mogu se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6 ili putem telefona broj 052 / 686 444. 

Načelnik Sv. Petar u Šumi, 
Mario Bratulić, v.r

Dokumenti Datum
Javni natječaj-prodaja nekretnina.pdf 22. studeni 2016

Natječaj za studentske stipendije

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima u školskoj  2015/2016. godini.

 

Za školsku 2015/2016. godinu Općina Sv. Petar u Šumi raspisuje natječaj za dodjelu  studenske stipendije za nastavak školovanja u  višim školama ili  učilištima.

Stipendije se odobravaju za period trajanja obrazovnog programa dotične više škole ili učilišta, a studentima i za vrijeme apsolventskog staža u trajanju od šest (6) mjeseci.

Tekst natječaja sa popratnom dokumentacijom objavljen je u rubriciDOKUMENTI.

Natječaj je otvoren do 23. listopada 2015.

 

Općina Sv. Petar u Šumi

Ured načelnika

 

Dokumenti Datum