Vijest

svi, 24, 2022

JAVNI POZIV- NAGRADE OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI 2022.

JAVNI POZIV- NAGRADE OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI 2022.

J A V N I P O Z I V svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Sv. Petar u Šumi, fizičkim, pravnim osobama i udrugama zaslužnim za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled općine Sv. Petar u Šumi, a poglavito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, tradicije, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša, međuljudskih odnosa te drugih javnih djelatnosti. U prilogu je poziv.


Dokumenti Datum
Javni poziv nagrade 2022..pdf 24. svibanj 2022.