Vijest

kol, 24, 2022

SUFINANCIRANJE NABAVE RADNIH BILJEŽNICA I ŠKOLSKOG PRIBORA U IZNOSU OD 250,00 KUNA

SUFINANCIRANJE NABAVE RADNIH BILJEŽNICA I ŠKOLSKOG PRIBORA U IZNOSU OD 250,00 KUNA

Općina Sv. Petar u Šumi će ove godine sufinancirati nabavu radnih bilježnica i školskog pribora za sve učenike od 1. do 8. razreda područne osnovne škole u Sv. Petru u Šumi. Sagledavajući iskazane potrebe i mogućnosti proračuna Općine, odlukom načelnika Općine sufinancirati će se nabava radnih bilježnica i školskog pribora za sve učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole u Sv. Petru u Šumi. Financijska pomoć dodijeliti će se roditeljima učenika koji imaju prebivalište na području Općine Sv. Petar u Šumi u iznosu od 250,00 kn za svako dijete.

Financijska pomoć radi ostvarivanja prava za sufinanciranje nabave školskih udžbenika od 250,00 kn realizirati će se na način da će se dodijeljeni iznos uplatiti na tekući račun roditelja nakon dostave zahtjeva u Jedinstveni upravni odjel općine do zaključno 15. listopada 2022. godine. 

Uz dobre želje u novoj školskoj godini!

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI

Načelnik dr.sc. Mario Bratulić