Vijest

lip, 15, 2020

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Na području općine Sveti Petar u Šumi postavljeno je mobilno reciklažno dvorište i to u Jukini na lokaciji kod pružnog prijelaza. Isto je u funkciji 5 radnih dana i to od 15.06.2020. do 19.06.2020.

Radno vrijeme:

-PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK – od 12:00 do 15:00

-UTORAK I ČETVRTAK – od 15:00 do 18:00 sati.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretne jedinice koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva te se u isto može odložiti slijedeće vrste otpada:

o    papir i karton,

o    ambalaža od plastike, metala i stakla,

o    ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,

o    ostala plastika, staklo i metali,

o    tekstil,

o    baterije i akumulatori,

o    lijekovi,

o    boje, tinta, ljepila, smole,

o    otpadna ulja (i jestiva i motorna),

o    otpadne gume,

o    glomazni otpad,

o    EE otpad,

o    fluorescentne i štedne žarulje.

Dokumenti Datum
MRD Sv. Petar u Šumi 2020_.pdf 15. lipanj 2020.