Vijest

stu, 18, 2008

SASTANAK POGLAVARSTVA OPĆINE- 18. 11. 2008.

SASTANAK POGLAVARSTVA OPĆINE- 18. 11. 2008.

Općinsko poglavarstvo je na posljednjoj održanoj sjednici donijelo Zaključak o dodjeli socijalne pomoći za 2008. godinu. Ukupno je odobrena pomoć za 12 osoba u iznosima od 500,00 do 2.000,00 kn. Pomoć će biti isplaćena tijekom mjeseca prosinca.


Poglavarstvo je donijelo odluku o prodaji zemljišta potrebnog za formiranje izgrađene građevinske čestice na lokaciji Dajčići, a zadužilo je JUO općine da postupi u skladu sa predviđenom zakonskom regulativom.

Odobreno je 1.000 kn Područnom vrtiću za organizaciju izleta. Poglavarstvo je raspravljalo o godišnjim donacijama Udrugama i institucijma, a na slijedećoj sjednici će se utvrditi visine dotacija u skladu s planom i mogućnostima proračuna. Iznosi doznačenih sredstava biti  će istaknuti na web stranici općine.

Poglavarstvo je iskazalo interes za programe društveno poticajne stanogradnje  čiji je nositelj Državna agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. Poglavarstvo će uputiti zahtjev za prezentaciju programa B i C koji obuhvaćaju programe kreditiranja fizičkih osoba koje grade novi stambeni prostor i programe kreditiranja građevinskog materijala.

Poglavarstvo je donijelo zaključak o nužnosti izrade Programa gospodarenja otpadom na području općine kojeg propisuje novi Zakon o otpadu i zadužilo je JUO da nakon konzultacija sa ostalim jedinicama lokalne samouprave na području pazinštine prikupi ponude za izradu istog. Poglavarstvo je raspravljalo o prvoj verziji "Idejnog rješenja za uređenje Glavnog trga" koje je dobilo potporu članova poglavarstva, a namjera je poglavarstva organizirati i širu raspravu prije pokretanja daljnjih aktivnosti.

 

Poglavarstvo općine Sv. Petar u Šumi

Dokumenti Datum