Vijest

kol, 31, 2018

OPĆINA SUFINANCIRA ŠKOLSKE KNJIGE ZA SVE UČENIKE

OPĆINA SUFINANCIRA ŠKOLSKE KNJIGE ZA SVE UČENIKE

Općina Sv. Petar u Šumi će i ove godine sufinancirati nabavu školskih knjiga za sve učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole u Sv. Petru u Šumi.

Sagledavajući iskazane potrebe i mogućnosti proračuna Općine, odlukom načelnika Općine sufinancirat će se nabava školskih udžbenika za sve učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole u Sv. Petru u Šumi.

Financijska pomoć dodijeliti će se roditeljima učenika koji imaju prebivalište na području Općine Sv. Petar u Šumi u iznosu od 200,00 kn za svako dijete.

Financijska pomoć radi ostvarivanja prava za sufinanciranje nabave školskih udžbenika od 200,00 kn realizirat će se na način da će se dodijeljeni iznos uplatiti na tekući račun roditelja nakon dostave zahtjeva u Jedinstveni upravni odjel općine do zaključno 20. rujna 2018. godine. 

Uz dobre želje u novoj školskoj godini!


Dokumenti Datum
Zahtjev za sufin.knjiga.docx 31. kolovoz 2018.
Odluka o sufin.knjiga 2018.pdf 31. kolovoz 2018.
DOPIS roditeljima-sufinanciranje školskih knjiga.pdf 31. kolovoz 2018.