Vijest

lip, 1, 2022

Održana konferencija: DOPRINOS JLP(R)S DEMOGRAFSKOJ REVITALIZACIJI ISTARSKE ŽUPANIJE

Održana konferencija: DOPRINOS JLP(R)S DEMOGRAFSKOJ REVITALIZACIJI ISTARSKE ŽUPANIJE

U organizaciji Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Općine Sveti Petar u Šumi u srijedu 25. svibnja je u Hrvatskoj kući od kobasica održana konferencija na temu "Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Istarske županije“ Mjere i aktivnosti vezane uz demografsku obnovu, obiteljsku i populacijsku politiku podrazumijevaju sinergijsko djelovanje svih nadležnih aktera u njihovu kreiranju i provedbi, a sve u cilju dugoročnog poboljšanja demografskih kretanja.

Konferencija je imala dvije panel-rasprave: izlaganja demografa i predstavnika Središnjeg državnog ureda o aktualnim demografskim prilikama, perspektivama, procesima i mjerama te panel o primjerima dobre prakse, izazovima i financiranju na kojem su govorili predstavnici gradova i općina; Pule, Poreča, Novigrada, Funtane, Karojbe, Medulina i Svetog Petra u Šumi.

Načelnik Općine Sveti Petar u Šumi dr. sc. Mario Bratulić u svom izlaganju istaknuo je da Općina, ako pogledamo ukupne izdatke za predškolski odgoj, porođajne naknade, stipendije i produženi boravak te ostale mjere poput pomoći za nabavu školskog pribora i sufinanciranje djelatnosti dadilja, za mjere demografske politike, izdvaja gotovo 50% svih poreznih prihoda. „To je jedinstven slučaj na području županije, ali i države te zaslužuje posebno razmatranje u ovim demografskim okolnostima u kojima se nalazimo.“ rekao je načelnik Mario Bratulić.

Prema posljednjem popisu stanovništva sedam općina u Istarskoj županiji bilježi rast broja stanovnika u odnosu na prošli Popis 2011. godine, dok sama Istarska županija bilježi sveukupni pad broja stanovnika od -5,9%. Osim pada broja stanovnika, bilježi se i pad broja kućanstava od -3,7%. S druge strane Istarska županija bilježi treći najveći rast broja stanova u Hrvatskoj u vrijednosti od 11,6%. Detaljniju analizu fertiliteta u Hrvatskoj po županijama izložio je izv. prof. dr. sc. Ivan Čipin, a pregled tržišta rada u kontekstu demografskih promjena dr. sc. Krešimir Ivanda. Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić istaknula je da Središnji državni ured cijeni i podržava osviještenost lokalnih i regionalnih vlasti za demografsku obnovu svoga područja. „Koliko se na tom polju radi vidljivo je iz podataka o demografskim mjerama jedinica lokalne i područne samouprave, koje je Ured i ove godine prikupio i objedinio na nacionalnoj razini, a kako bi informirao građane. Analiza tih podataka upućuje na pozitivan trend i povećanje ulaganja županija, gradova i općina u obitelji i mlade.", naglasila je državna tajnica Josić. Dodala je da rezultati popisa stanovništva stavljaju pred nas obvezu, kako na nacionalnoj, tako i na regionalnim i lokalnim razinama vlasti, analizirati učinke dosadašnjih demografskih mjera.

Dokumenti Datum